Stowarzyszenie - Wadowickie Centrum Rozwoju

Przejdź do treści

Menu główne:

 


Członkowie Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju i czciciele Św. Jana Pawła II zapraszają na coroczne uroczystści majowe i mszę świętą przy "Grocie Wierchy" upamiętniające piesze wędrówki ks. Karola Wojtyły z przyjaciółmi ze Skawiec na Leskowiec.
 


W dniu 11.04 2019 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Wadowice z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Piotrem Hajnosz, w którym udział wzięli Prezes PSS „Społem” Wadowice, Prezes Izby Gospodarczej i Prezes Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju. Przedstawiciele środowisk, które reprezentowali przedstawili propozycje i stanowiska dotyczące rozwoju miasta Wadowice. Dyskusja przebiegła w miłej i kulturalnej atmosferze przy obustronnej wymianie stanowisk i propozycji. Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej złożone zostały pisma do Radnych Rady Miejskiej.
Petycję naszego stowarzyszenia skierowana do Radnych zamieszczamy poniżej.


W dniu 26.02.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Wadowice odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju i przyszłości Wadowic. Stowarzyszenie Wadowickie Centrum Rozwoju było jednym z czterech podmiotów biorących udział w spotkaniu z Panem Bartoszem Kalińskim - Burmistrzem miasta.

Poniżej znajduje się link do pełnego artukułu dotyczącego tego spotkania na oficjalnej stronie Urzędu Miasta.


Umieszczamy również sprawozdanie ze spotkania.


 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie                                                                                                                                         Burmistrz Miasta Wadowice Bartosz Kaliński
 
Wadowickie Centrum Rozwoju                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hajnosz
 
Zatorska16                                                               
 
Tel.513-147-500     

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Stowarzyszenie Wadowickie Centrum Rozwoju zwraca się do Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach o zorganizowanie spotkania z Radnymi Rady Miasta w aspekcie rozwoju Gminy i miasta Wadowice.
 
 
Proponowane tematy do omówienia w czasie spotkania:
 
 
1) Funkcjonowanie handlu i usług w obszarze gminy Wadowice (m.in. planowanie i konsekwencje wydawania zezwoleń na budowanie sklepów wielkopowierzchniowych z kapitałem niepolskim, wspieranie punktów sprzedaży, sklepów mało powierzchniowych, drobnej przedsiębiorczości, które nadają koloryt naszemu miastu i wpisują się w jego kulturę).
 
2) Usprawnienie komunikacji na terenie naszego miasta.
 
3) Turystyka z jej infrastrukturą i piękną historią.
 
 
Ze względu na ważność zagadnień zasugerowanych w piśmie prosimy o poszerzenie zaproszenia i skierowania go do wszystkich tych podmiotów, którym zależy na dynamicznym, perspektywicznym rozwoju naszej Gminy i rozszerzeniu świadomości co do jutra jej mieszkańców. W spotkaniu dyskusyjnym winni uczestniczyć podpisani poniżej: handlowcy, przedstawiciele podmiotów  gospodarczych, stowarzyszeń, właściciele  budynków i ci wszyscy, których kreatywność  nie zamyka się w obszarze teraz. 
 
Z poważaniem                                                                        

Do wiadomości:
Radni Rady Miejskiej w Wadowicach

 


Wadowice. dn.  07. 11. 2018 r.
 
 
 
                                                                                        
Szanowny Pan
Starosta Powiatu Wadowickiego  
Bartosz Jan Kaliński
 
                                                                                
 

Gratulacje


 
 
           W związku z  odniesieniem przez Pana niełatwego zwycięstwa w kandydowaniu na urząd burmistrza Wadowic  przesyłam na ręce jeszcze elekta, a już w najbliższym czasie  włodarza papieskiego miasta św. Jana Pawła II, moje najserdeczniejsze gratulacje  oraz najpiękniejsze życzenia. Życzę na tym stanowisku, w imieniu swoim a także wszystkich członków  Wadowickiego Centrum Rozwoju w Wadowicach, urealniania mądrych prospołecznych planów , które czytelnie przedstawił Pan w swoim programie wyborczym. Systemowego  i efektywnego ich wdrażania,  bo to one stanowią gwarancję budowania mądrego jutra naszej Gminy. Otwierania nowych horyzontów w aspekcie : prężnej komunikacji, zdrowia, oświaty , turystyki, kultury, ekologii czy przedsiębiorczości. Stwarzania bezpiecznej, kreatywnej i niespolaryzowanej przyszłości  jej mieszkańców. Przekucia słów w pragmatyczną rzeczywistość, która będzie wizytówką „dobrej zmiany”, a zarazem strategią nakierowaną na dobro, prawdę  . Osiągnięcia, sukcesy w tym obszarze z   całą pewnością zostaną zapisana we wdzięcznej pamięci jej obywateli. Życzę aby Stwórca, Szafarz Wszelkich Łask obdarzył Pana Burmistrza zdrowiem i odwagą mierzenia się ze złem, z szarą często niepiękną codziennością i w podzięce dał radość z owoców zwycięstwa.  Słowa  największego Polaka „ Nie lękajcie się ”niech będą na tym stanowisku duchowym wsparciem . Informuję , iż nasze Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z Panem i deklaruje wszelkie pomoc w przedsięwzięcia  rozwijające naszą Gminę.  
 
 
                                                                                                            Z wyrazami szacunku
 
                                                                                                                Józef Skudlarski
List otwarty do kandydata na Burmistrza Wadowic - Bartosza Kalińskiego


Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie organizowała po raz kolejny w Wadowicach finał Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Wadowickie Centrum Rowoju było jednym ze sponsorów nagród dla zwycięzców konkursu. Kilka zdjęć z konkursu znajduje się w nasze galeri.
 


Wadowice 27.04.2019
 
 
Szanowni  Radni  Rady   Miejskiej
 
w    Wadowicach


 
 
         W związku z głosowaniem  radnych w dniu 24.04.2018 nad   uchwałą  planu  miejscowego zagospodarowania  przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki, w imieniu  Stowarzyszenia Wadowickiego  Centrum Rozwoju , a także licznych osób zaangażowanych w powstrzymaniu urealnienia tej szkodliwej decyzji zarówno dla miasta  św. Jana Pawła II jak i jej okolic chcielibyśmy wyrazić swą wdzięczność  wszystkim  tym Radnym , którzy głosowali za jego odrzuceniem. Wasza obywatelska postawa w tym aspekcie , mądrość widzenia jutra, odrzucenie koniunkturalności  dzisiaj, dostrzeganie zgubnych skutków tej decyzji zarówno   dla miejscowego handlu , drobnej przedsiębiorczości, a co za tym idzie utraty licznych miejsc pracy, zwiększenia bezrobocia jest jakże czytelnym  i  pięknym świadectwem mądrości i dojrzałości Radnych. Za wsłuchanie się w dobro, usłyszenie głosu społeczeństwa Wadowic   dziękujemy i tę postawę zachowujemy  we wdzięcznej pamięci. Wierzymy, iż zapisze się ona głęboko w pamięci wyborców i zostanie zaakcentowana przy urnach wyborczych już w niedługim czasie.                                       
Pragniemy  również zauważyć, (słowa te kieruję do spolegliwych radnych) iż Wasza postawa jest czytelna  i widoczna.  To przecież  wasz  oportunizm przywdziewa kostium pragmatyzmu, aprobata szuka usprawiedliwienia  w sofistyce i mądrości życiowej,  tchórzostwo ubiera  maskę rozwagi i cnoty, a postawa wstrzymania się od głosowania , milczenia w tak istotnej sprawie  przyzwala na urealnianie zła. Pamiętajmy, że odwaga , godność, bycie w prawdzie to powinność obywatelskości, to etyczne ja. Przy tym zagadnieniu nasuwa się retoryczne pytanie jak zachował się w tej sprawie Pan burmistrz? Osoba, która z racji swojej funkcji powinna być przewodnikiem dla radnych, w pewnym sensie ich  mentorem, rzecznikiem prospołecznych działań, głosem obywatelskości.  Ubrał się w szaty Piłata, umył ręce i schował się za tych radnych, którym niekoniecznie zależy na tym aby nasze miasto się rozwijało, zachowało swą kolorystykę , a nie pustynniało.  Na zakończenie   podajemy listę  dwóch grup radnych. Wymienieni w porządku alfabetycznym po prawej stronie to osoby sprzeciwiające  się monopolizacji  handlu wielopowierzchniowego w Choczni.  Po przeciwnej stronie to radni aprobujący pomysł burmistrza Wadowic  na zagospodarowanie tych terenów w Choczni  przez, najprawdopodobniej, niepolski kapitał.
 
                                                                        

Z wyrazami szacunku
Stowarzyszenie Wadowickie Centrum Rozwoju                                 
 
                                                                                                    
 
         
Tomasz Bąk                                               Dorota Balak
Józef Cholewka                                           Małgorzata   Brańka
Otto Gurdek                                               Szymon Ficek
Adam Jeziorski                                            Ludwik Fila
Paweł Krasa                                               Paweł Janas
Maria Potoczna                                           Stanisław   Jasiński
Paweł Stopa                                               Zofia   Kaczyńska
Andrzej Strzeżoń                                         Tomasz   Korzeniowski
Jan Wąsik                                                  Robert Malik
Aneta Wysogląd
Maria Zadora – wstrzymała   się!!!
        
       

W dniu 15.03.2018 roku złożyliśmy protest w Urzędzie miasta przeciwko projektowi zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni.CO W WADOWICACH SIĘ STANIE, GDY GALERIA W CHOCZNI POWSTANIE?

JAK GALERIE MOGĄ ZNISZCZYĆ KONKURENCJĘ- CZYLI POLSKIE MAŁE SKLEPY?Jak dowiadujemy się ze strony www.mamnewsa.pl/gospodarka/nowa-galeria-handlowa-wykosila-konkurencje-to-koniec-malych-sklepikow-w-ketach na, której poruszono sprawy miasta Kęt i sklepów wielkopowierzchniowych , które w zastraszającym tempie niszczą  polski drobny handel  zarówno w tym mieście jak i w : Bielsku-Białej, Żywcu, Oświęcimiu,  Cieszynie  i  w wielu innych miastach. Do tej dramatycznej sytuacji  dążą również  Radni Wadowic, którzy nie chcą słyszeć ani widzieć co w najbliższym czasie przyniesie naszemu miastu urealnienie tej irracjonalnej strategii. Przykładem tej krótkowzroczności było głosowanie naszych Radnych podczas  Sesji nad uchwałą zezwalającą na  przekształcenie terenów rolnych -22ha w Choczni  na tereny handlowe umożliwiającą powstanie w tym miejscu wielkogabarytowych sklepów. Takie podejście Radnych doprowadzi handel w Wadowicach do analogicznej sytuacji jak w wyżej wymienionych miastach.

Przypominamy Radnym Wadowic ,iż mieszkańcy zaufali Wam, oddali swoje bezpieczeństwo i swoich rodzin w Wasze ręce. Uwierzyli że to właśnie prawość, dalekowzroczna mądrość przez nich wybranych zapewni im spokojne jutro i winna chronić naszą Gminę przed zalewem obcego kapitału, który wyprowadza wpływy z podatków poza granice kraju i częstokroć zalewa nasz rynek tandetnymi produktami. Apelujemy do Was Radni Rady Miejskiej o niepopełnianie błędów, które nie da się w przyszłości naprawić.

Umieszczamy na naszej galerii sklepy, które na dzień dzisiejszy przestały funkcjonować. Niech będą one dla Was mementem podczas głosowania i zarazem podpowiedzią, iż podniesieniem ręki za tym projektem legitymizuje niszczenie rodzimej ekonomii, drobnej wytwórczości i miejscowego handlu z regionalizmem i interesującym kolorytem.


Stowarzyszenie Wadowickie Centrum Rozwoju


Członkowie Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju brali czynny udział w pracach nad założeniami do koncepcji „Studium transportowego dla miasta Wadowic” przedstawiając i omawiając w dyskusji swoje wnioski i sugestie dotyczące proponowanych zmian komunikacji w naszym mieście . Członkowie Stowarzyszenia nie zgadzali się na propozycje, które przedstawiono i omawiano w założeniach do zmian komunikacyjnych.

Zgłaszaliśmy swoje sugestie i propozycje, które należałoby przyjąć w omawianym Studium. Są to :

1)      Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej z Bielska Białej do Głogoczowa.

2)      Wybudowanie dróg dojazdowych i zintegrowanie ich z BDI oraz pozostałych dróg , które umożliwią swobodny wjazd i wyjazd z naszego miasta .

3)      Tematy omawiane, a dotyczące stref, które miałyby obowiązywać w Wadowicach. Uważamy, że wyznaczenie stref byłoby możliwe tylko po wybudowaniu wielu parkingów, które umożliwiłyby dojazd do instytucji i urzędów znajdujących się w naszym mieście oraz przyczyniłyby się do rozwoju turystyki.

4)      Proponowaliśmy rozmowy urzędu z prywatnymi właścicielami gruntów, na których mogłyby powstać parkingi.

5)      Złym rozwiązaniem komunikacyjnym byłoby całkowite zamknięcie ul. Lwowskiej , która jest jedną z ważniejszych ciągów komunikacyjnych wjazdu i wyjazdu z Wadowic .
Należy też nadmienić, że nie zostały przeprowadzone badania wyjazdu i wjazdu do naszego miasta od strony Zatora , Kalwarii i Suchej Beskidzkiej. Te kierunki są szczególnie zablokowane w godzinach szczytu oraz w weekendy i dni je poprzedzające. Mamy nadzieję, że włodarze Wadowic wezmą pod uwagę nasze sugestie i propozycje, które wyartykułowaliśmy na spotkaniach oraz wnieśliśmy w formie pisemnej i uwzględniają je w „Studium transportowym dla miasta Wadowic”.

6)       Koncepcja zamknięcia rynku i skierowanie ruchu ulicami J. słowackiego , Karmelicką , Aleją Wolności i ulicą Niwy do drogi w kierunku Suchej Beskidzkiej wydaje się nie do końca przemyślana i jest z całą pewnością niewłaściwym rozwiązaniem. Mają tę świadomość kierowcy, którzy mieli przyjemność przemieszczania się tym małokonfortowym szlakiem komunikacyjnym. Jadąc tym objazdem kierowcy już na początku muszą się zmierzyć z niełatwym i skomplikowanym skrzyżowaniem ul. Słowackiego z ul. Karmelicką. Ilość pojazdów na ulicy Karmelickiej obciążona jest dodatkowo przez osoby pracujące w szpitalu, karetki pogotowia ratunkowego czy pacjentów przyjeżdżających do tego medycznego centrum lub go opuszczających. A jest tych pojazdów nad wyraz dużo. Jadąc Aleją Wolności muszą kierujący pojazdami ograniczyć prędkość do 20km.z powodu dwóch progów spowalniających i przejść dla pieszych. Ograniczenie prędkości słuszne, ale ma ono też i drugą gorszą stronę. Spowolnienie prędkości przekłada się na większe zatrucie spalinami tych okolic. A przecież powietrze w Wadowicach, a nawet w Parku nie jest żywicą pachnące. Ta oaza spokoju i względnej czystości powietrza jaką stanowi park, z której tak licznie korzystają matki z dziećmi, przy realizacji tej koncepcji przestanie być radością i płucami miasta. Kontynuując dalej tę jazdę napotykamy dramatyczne rondko na ulicy Niwy (niełatwo go pokonać samochodem osobowym) i dwa progi spowalniające oraz pojazdy mieszkańców licznych bloków osiedlowych. Jakże dramatyczne trudności doświadczają kierowcy próbujący się włączyć w ul. Fatimską, którą wiedzie do Suchej Beskidzkiej i centrum miasta.

Składając naszą propozycje do Studium mamy nadzieję, że argumenty powyższe zostaną wnikliwie rozpatrzone i uwzględnione i w efekcie Radni Rady Miejskiej w Wadowicach z Burmistrzem na czele podejmą właściwe decyzje, które nie skomplikują życia mieszkańcom oraz ułatwią bezpieczne dotarcie do tego rozsławionego, pięknego i ukochanego miasta.


Po przystąpieniu przez Gminę Wadowice do procedury zmiany Studium i Planu Miejscowego obszaru o powierzchni –ok 22 ha. położonego w miejscowości Chocznia przy ul. Tadeusza Kościuszki, Członkowie Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju , mieszkańcy Choczni oraz handlowcy, wielokrotnie spotykali się na Komisjach Rady Miejskiej i  z Panem  Burmistrzem omawiając ten istotny i ważny  temat nie tylko dla naszej Gminy. Protestując  przeciwko podejmowaniu tej Uchwały, wskazując na szkodliwość tej decyzji zarówno dla naszego miasta i powiatu. W ślad za tymi spotkaniami przesłane zostały do Gminy pisma od:  mieszkańców Wadowic, podmiotów gospodarczych i Stowarzyszenia, jednak nie znalazły one zrozumienia i  uznania u większości Radnych a także Burmistrza. W pismach tych sugerowaliśmy, aby zaniechać przekształcanie tych terenów i nie przeznaczać ich pod budowę hipermarketów i sklepów wielkopowierzchniowych, tym bardziej iż przekraczałyby one powierzchnię       2000 m2. Tereny o których mowa powinno się przeznaczyć na rozwój budownictwa mieszkalnego i przemysłu. Wskazywaliśmy i podkreślaliśmy również, iż wybudowanie tak dużych obiektów handlowych spowoduje utrudnienia na trasie drogi krajowej K52 z Andrychowa do Wadowic, co będzie nie tylko uciążliwe dla mieszkańców ale również i turystów odwiedzających miasto Świętego Jana Pawła II .

Niestety Rada Miasta Wadowice, pomimo tych racjonalnych i prospołecznych argumentów, podjęła uchwałę w dniu 19.07.2017 roku nr XL/291/2017 w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru położonego w Choczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki.


Stowarzyszenie Wadowickie Centrum Rozwoju gratuluje czterem Radnym: Pani Balak Dorota, Pani Brańka Małgorzata, Pan Jasiński Stanisław, Pan  Ficek Szymon odwagi zagłosowania za postulatami tych licznych podmiotów oraz  opowiedzenia się za nieprzyjmowaniem tej szkodliwej uchwały.


     Stowarzyszenie Wadowickie Centrum Rozwoju


Poniżej zamieszczamy kopie pism  skierowanych przez członków Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju do Radnych Rady Miejskiej  w Wadowicach i Burmistrza Wadowic dotyczącej wyżej opisanej uchwały.


 
Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku 2018 życzy Zarząd Stowarzyszenia.
W dniu 12.07.2017 roku Stowarzyszenie Wadowickie Centrum Rozwoju zostało wpisane na listę stowarzyszeń w powiecie wadowickim.W dniu 5 lipca 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie Stowarzyszenia "Wadowickie Centrum Rozwoju"


Stowarzyszenie Wadowickie Centrum Rozwoju
Plac Kościuszki 5
34-100 Wadowice
Email: kontakt@stowarzyszeniewcr.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego